Ceturtdien, 17.novembrī, tieslietu ministre Solvita Āboltiņa pasniegs Tieslietu ministrijas (turpmāk tekstā – TM) apbalvojumus – „zelta” un „sudraba” spalvas, Atzinības rakstus un Goda diplomus kopumā 23 ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem.Apbalvojumu mērķis ir TM un tās padotībā esošo iestāžu darbiniekiem, tiesu darbiniekiem, tiesnešiem un tieslietu sistēmai radniecīgo institūciju pārstāvjiem izteikt TM vadības atzinību par darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu, ilggadēju, godprātīgu, radošu darbu vai nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un par sadarbības veicināšanu.Saskaņā ar Apbalvošanas padomes lēmumu 17.novembrī četriem tieslietu sistēmas darbiniekiem tiks pasniegts I pakāpes Atzinības raksts un „zelta” spalva, 13 darbinieki saņems II pakāpes Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu, bet septiņiem tiks piešķirts TM Goda diploms un naudas balva. „Zelta” spalvu saņems TM Eiropas Kopienu tiesas nodaļa vadītāja Esmeralda Balode–Buraka, TM valsts sekretāra vietniece stratēģijas jautājumos Ilze Juhansone, Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja Maira Čentoricka un Patentu valdes direktors Zigrīds Aumeisters.„Sudraba” spalvu saņems TM Administratīvo un krimināltiesību departamenta direktore Marika Strauss, Uzņēmumu reģistra Tiesību aktu nodaļas vadītāja Kristīne Nešpora, TM Politikas plānošanas departamenta direktore Laila Medina, Valsts zemes dienesta (turpmāk tekstā – VZD) Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors Gatis Kalniņš, VZD Informācijas galvenās pārvaldes direktors Aldis Rausis, VA „Maksātnespējas administrācija” direktore Agnese Kveska, Reliģisko lietu pārvaldes priekšniece Olga Zeile, TM valsts sekretāra palīdze Ilze Brazauska, Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk tekstā – IeVP) Liepājas cietuma priekšnieks justīcijas pulkvedis Konstantīns Pūce, IeVP Medicīnas daļas priekšniece justīcijas pulkvežleitnante Regīna Fedosejeva, IeVP Daugavpils cietuma priekšnieks justīcijas pulkvežleitnants Valērijs Tverdovs un Uzņēmumu reģistra Tiesību piemērošanas nodaļas vadītājs Helmuts Jauja.TM naudas balvu un Goda diplomu saņems VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra, ģeodēzijas un kartogrāfijas Informācijas galvenās pārvaldes direktora vietniece Maija Bērziņa, VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktora vietniece Rita Pētersone, Datu valsts inspekcijas Attīstības un analīzes daļas vadītāja Aiga Balode, Patentu valdes Valsts reģistru un dokumentācijas departamenta direktore Māra Strautzele, Patentu valdes departamenta „Patentu tehniskā bibliotēka” Patentu informācijas nodaļas vadītāja Dace Buša, Uzņēmumu reģistra Uzņēmumu reģistrācijas nodaļas valsts notāre Ilze Līduma un Valsts valodas centra direktora palīdze Aiva Bogdanova.Apbalvojumu pasniegšana notiks 17.novembrī plkst.13 Tiesu namā Rīgā, Abrenes ielā 3, Konferenču zālē. Pasākumā piedalīsies ministrijas struktūrvienību un padotības iestāžu vadītāji.Uz svinīgo pasākumu aicināti arī masu mediju pārstāvji.