Informācija presei
Apspriež Eiropas Prokuratūras izveidi un starpvalstu sadarbību krimināllietās
Šodien, 17.jūlijā, Eiropas Savienības Aģentūras krimināltiesiskajai sadarbībai (Eirojusts) prezidente Mišela Koninska (Michele Coninsx) vizītes ietvaros Latvijā piedalījās debatēs ar tieslietu ministri Baibu Broku, Latvijas Republikas ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru un citām amatpersonām, lai apspriestu jautājumus Latvijas institūciju un Eirojusta savstarpējā sadarbībā, kā arī pārrunātu Eiropas Prokuratūras izveidi. Debatēs, kas notika Latvijas Republikas Saeimas Sarkanajā zālē, Latvijas tiesībsargājošās iestādes uzrunāja Eirojusta prezidente M.Koninska, tieslietu ministre B.Broka, ģenerālprokurors Ē.Kalnmeiers, Latvijas Nacionālais pārstāvis Eirojustā Gunārs Bundzis, kā arī Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas vietnieks Atis Lejiņš. Diskusijas laikā Eirojusta prezidente M.Koninska uzklausīja viedokļus par Latvijas sadarbību ar Eirojustu un pieredzi. Kā atzina vairākas amatpersonas, tad šobrīd Latvija Eirojustā ir līdzvērtīgs partneris, jo pēdējo piecu gadu laikā sadarbības apjoms ir dubultojies un sadarbība norit īpaši veiksmīgi. Savukārt par Eiropas Prokuratūru – iestādi cīņai ar finanšu noziegumiem pret ES interesēm – tika apspriesti vairāki jautājumi, kas saistās ar tās izveidi, tostarp, ņemot vērā apstākli, ka iestādes izveide plānota uz Eirojusta bāzes.  Kā norādīja tieslietu ministre B.Broka: „Eiropas Prokuratūras izveide ir komplicēts jautājums, jo nepieciešams ņemt vērā dažādu dalībvalstu viedokļus, taču katrai no tām ir sava tiesību sistēma. Tajā pašā laikā iestādes izveide nav apšaubāma, taču jārod pēc iespējas plašākam dalībvalstu lokam atbilstošs risinājums, kas nodrošinās patiesu iestādes darbības efektivitāti. Iestādes izveide varētu būt arī viena no mūsu valsts prioritātēm tieslietu jomā Latvijas prezidentūras laikā.”   Papildu informācija:   Eirojusts tika nodibināts 2002.gadā, lai pastiprinātu cīņu pret smago un organizēto noziedzību ES. Šobrīd Eirojustu veido 28 ES dalībvalstu deleģētie pārstāvji, veicinot ES dalībvalstu kompetento tiesu varas iestāžu sadarbību, izmeklējot un izvirzot apsūdzības lietās par smagiem pārrobežu un organizētās noziedzības gadījumiem, piemēram, terorismu, cilvēku tirdzniecību, narkotiku tirdzniecību, krāpšanu un noziedzīgā ceļā iegūtas naudas legalizāciju. Eirojustam ir pilnvaras lūgt dalībvalstu kompetentās iestādes izmeklēt konkrētus nodarījumus un ierosināt konkrētas lietas, atzīt, ka viena dalībvalsts atrodas konkrētā nodarījuma izmeklēšanai vai apsūdzības izvirzīšanai izdevīgākā pozīcijā nekā cita valsts, koordinēt kompetento iestāžu darbu, izveidot apvienoto izmeklēšanas grupu, kā arī sniegt Eirojustam  uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju.   Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv