Šodien Ministru kabinets pieņēma ar brīvības atņemšanu notiesāto personu nodarbinātības koncepciju, ko izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Koncepcijas mērķis ir risināt notiesāto nodarbinātības problēmas, radot modernu normatīvo regulējumu, kura ietvaros ir iespējams organizēt tādu notiesāto nodarbināšanu, kas veicina personas veiksmīgu integrēšanos sabiedrībā pēc soda izciešanas. Kā teikts koncepcijā, laikā, ko persona pavada brīvības atņemšanas iestādē, tā zaudē dzīves prasmes un profesionālās iemaņas. Soda izciešanas laikā darba tirgus pieprasījums mainās, un darbam ir nepieciešamas jaunas profesionālās iemaņas. Tāpēc notiesātā persona pirms atbrīvošanas ir jāsagatavo dzīvei brīvībā. Ja persona tam nav sagatavota, tā parasti atgriežas ieslodzījumā par kārtējā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Koncepcijas informatīvajā daļā secināts, ka galvenā problēma notiesāto nodarbinātības organizācijā un veicināšanā ir tā, ka spēkā esošie normatīvie akti nenosaka pilnīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu notiesāto nodarbināšanas regulējumu. Ja problēma netiks risināta, notiesāto nodarbināšanas līmenis paliks neapmierinoši zems un notiesātie, atgriežoties brīvībā, nebūs konkurētspējīgi darba tirgū. Tas palielinās atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas risku un samazinās sabiedrības drošību. Turklāt aizvien lielāki valsts pārvaldes resursi būs jātērē, lai atbildētu uz notiesāto sūdzībām un aizstāvētu valsts intereses dažādās tiesvedībās. Tieslietu ministrija uzstrādājusi divus risinājuma variantus, no kuriem šodien tika atbalstīts variants, kas paredz veidot notiesāto nodarbināšanas sistēmu pēc iespējas līdzīgāku sabiedrībā pastāvošajai, saglabājot galvenos nodarbināšanas nosacījumus un vienlaikus definējot notiesātos kā atšķirīgu nodarbināto kategoriju, kam nosakāmi atšķirīgi nodarbināšanas nosacījumi, t.sk. zemāka minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros un zemāka minimālā stundas tarifa likme. Risinājumā paredzēts noteikt notiesātā statusu nodarbināšanas laikā, notiesātā nodarbinātāju, nodarbināšanas īpatnības, darba samaksu un atbalsta sistēmas veidošanu komersantam, kas nodarbina notiesātos brīvības atņemšanas iestādēs. Tieslietu ministrija atbalsta šo risinājumu, jo uzskata to par optimālu modeli, lai novērstu problēmas notiesāto nodarbināšanā un skaidri definētu notiesātos kā atšķirīgu nodarbināto kategoriju. Šis risinājuma variants nodrošinās nepieciešamo sasaisti ar valstī jau agrāk noteiktām tiesiskajām attiecībām starp darba devēju un darbinieku, saglabājot iespējas brīvības atņemšanas iestādēm atbilstoši vadīt un ietekmēt soda izciešanas procesu. Bez tam šī varianta īstenošana ir ekonomiski izdevīgāka, jo paredz iespēju ietaupīt vairāk valsts budžeta līdzekļu - 77 338 latus 2010.gadā un 2011.gadā un turpmāk ekonomija būs 154 661 lats. Ar pilnu koncepcijas tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv