Ministru kabinets šodien nolēma apstiprināt uz ministriem attiecināmo regulējumu saistībā ar Ētikas vadlīniju projektu valsts pārvaldes un pašvaldību amatpersonām, kuras iesaistās politiskajā darbībā. Projektu izstrādājusi Tieslietu ministrija. Politisko partiju finansēšanas koncepcija nosaka, ka nepieciešams izstrādāt minētās vadlīnijas, kas nošķirtu šo amatpersonu amata pildīšanu no to politiskās darbības un novērstu valsts un pašvaldību resursu nepamatotu izmantošanu partejiskiem mērķiem. Kā teikts vadlīnijās, ministrs nedrīkst valsts pārvaldes resursus izmantot politiskās partijas vai ministra personīgiem mērķiem, piemēram, partijas darbības nodrošināšanai vai priekšvēlēšanu aģitācijai, izņemot, ja normatīvie akti to tieši atļauj. Ministrs arī nedrīkst uzdot pārvaldes amatpersonai gatavot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, izstrādāt partijas priekšvēlēšanu programmu vai aprēķināt tās ieviešanas izdevumus, rakstīt atbildes uz vēlētāju jautājumiem partijai. Turklāt paredzēts, ka ministrs nedrīkst no valsts pārvaldes budžeta līdzekļiem apmaksāto darba laiku izmantot partijas darbības vai priekšvēlēšanu aģitācijas organizēšanai. Ministram ir jāievēro pārvaldes politiskās neitralitātes princips, kas nozīmē, ka ministrs nedrīkst iesaistīt pārvaldes amatpersonu tādās attiecībās, kas varētu radīt šaubas par pārvaldes amatpersonas spēju efektīvi un objektīvi pildīt pārvaldes uzdevumus. Lai tiktu izpildīts Politisko partiju finansēšanas koncepcijā paredzētais attiecībā uz  pārējām valsts pārvaldes amatpersonām, regulējums būtu iekļaujams šobrīd KNAB sagatavošanā esošajā valsts pārvaldē nodarbināto ētikas kodeksā. Ar pilnu valdības lēmuma tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv