Šodien Ministru kabinetā pieņēma Garīgo lietu padomes nolikumu. To izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Garīgo lietu padomes darbības mērķis ir veicināt un pilnveidot valsts un reliģisko organizāciju sadarbību. Kā teikts nolikuma anotācijā, 2008. gada decembra grozījumi Reliģisko organizāciju likumā nosaka jauno reliģijas lietu pārvaldības institucionālo modeli, līdz ar to nepieciešams pieņemt šādus noteikumus. Noteikumi paredz Garīgo lietu padomes sastāvu, izveidi, uzdevumus, kā arī reglamentē padomes sasaukšanas kārtību un tās viedokļa pieņemšanu. Garīgo lietu padomi vadīs Ministru prezidents, bet tās sastāvā būs tradicionālo reliģisko organizāciju vadītāji vai viņu pilnvarotie pārstāvji. Padomes sēdi sasauks vismaz reizi pusgadā. Padome ne tikai koordinēs valsts un reliģisko organizāciju sadarbības projektu izstrādi un realizāciju, veicinās un pilnveidos valsts un reliģisko organizāciju sadarbību, bet arī izteiks viedokli Ministru kabinetam jautājumos, kas saistīti ar reliģisko organizāciju darbību valstī. Padome arī izteiks priekšlikumus tādu normatīvo aktu pilnveidošanai, kas attiecas uz reliģisko organizāciju darbību, un veiks citus uzdevumus. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv