Ministru kabinets šodien apstiprināja noteikumus par kadastrālo vērtību bāzi 2011. gadam visām  nekustamo īpašumu grupām. Noteikumus izstrādājuši Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) un Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Ar šiem noteikumiem apstiprināti vērtību zonējumi un kadastrālo vērtību bāze, tas ir, zemes un ēku bāzes vērtības, korekcijas koeficienti, standartplatības apbūves zemei un standartapjomi ēkām, kas tiks izmantoti kadastrālo vērtību aprēķinam 2011.gadā. Atbilstoši zonējumu izstrādes cikliskumam izstrādāts vērtību zonējums lauku nekustamo īpašumu grupai, bet pārējo nekustamo īpašumu grupu vērtību zonējumi nemainās. Kopš 2006. gada aprīļa kadastrālo vērtību bāzi izstrādā vienlaicīgi zemei un ēkām visā valsts teritorijā pa nekustamā īpašuma grupām (lauku nekustamie īpašumi, dzīvojamā apbūve, rūpniecības apbūve, komercdarbības un sabiedriskā apbūve). Kadastrālo vērtību zonējumus pārskata reizi četros gados, bet bāzes vērtības aktualizē katru gadu, ņemot vērā nekustamā īpašuma tirgus darījumu informāciju. Vērtēšanas noteikumi nosaka, ka gadījumā, ja nekustamā īpašuma tirgū vērojams cenu kritums,  tad, nosakot zemes un ēku bāzes vērtības nākošajam gadam, izvērtē iespējamo cenu kritumu uz nākošā gada 1.janvāri. Šādu principu zemes un ēku bāzes vērtību noteikšanā sāka izmantot jau nosakot bāzes vērtības 2010.gadam. Tāpēc nekustamā īpašuma tirgus cenu  kritums, kas bija vērojams 2009.gadā, jau tika ņemts vērā, izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi 2010.gadam. Atbilstoši VZD apkopotajai nekustamā īpašuma tirgus darījuma informācijai, 2009.gada 2.pusgadā vērojama nekustamā īpašuma tirgus cenu stabilizācija – cenas nesamazinās, bet arī nav vērojams cenu pieaugums. 2011.gadam noteikto zemes un ēku bāzes vērtību samazinājums attiecībā pret 2010.gada bāzes vērtībām, ir daudz mazāks nekā tas bija nosakot bāzes vērtības 2010.gadm. Uz 2011.gadu  nevienā vērtību zonā zemes un ēku bāzes vērtības nepalielinās, aptuveni 70% - 80% zonu izmaiņu nav,  15%  – 20% zonās bāzes vērtību samazinājums ir līdz 10%, bet atsevišķās zonās bāzes vērtību samazinājums ir līdz 25%. Kadastrālo vērtību kopsummu samazinājums uz 2011.gadu  valstī tiek prognozēts aptuveni 4%. Kadastrālo vērtību bāze un vērtību zonējumi pieejami VZD interneta mājas lapā www.vzd.gov.lv.     Ar pilnu noteikumu tekstu un pielikumiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv