Informācija presei
Šodien Ministru kabinets pieņēma maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtību. Noteikumus izstrādājuši valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – MNA) un Tieslietu ministrijas speciālisti. Noteikumu mērķis ir regulēt kārtību, kādā maksātnespējīgā darba devēja administrators iesniegs MNA informāciju par darbinieku prasījumu izskatīšanu, un kārtību, kādā no Darbinieku prasījumu garantiju fonda tiek apmierināti šie prasījumi. Kā teikts noteikumu anotācijā, pašlaik spēkā esošā kārtība nepilnīgi regulē darbinieku prasījumu apmierināšanai nepieciešamos dokumentus un to iesniegšanas kārtību MNA maksātnespējas procesos, kas uzsākti pirms 2008. gada 1. janvāra. Līdz ar to noteikumos nepieciešams precizēt un papildināt MNA iesniedzamo dokumentu sarakstu. Vienlaikus tiks precizēti noteikumu pielikumi gan redakcionāli, gan atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, lai nodrošinātu iespēju, izmantojot mazākus administratīvos resursus, efektīvāk izskatīt iesniegumus un pieņemt attiecīgus lēmumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv