Šodien Ministru kabinets pieņēma kārtību, kādā valsts sniedz finanšu palīdzību Valgundes svētvietā paredzēto tradicionālo ikgadējo Kristus apskaidrošanas svētku un ar tiem saistītā Krusta gājiena norisei. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Noteikumu mērķis ir paredzēt kārtību, kādā valsts sniedz finansiālu palīdzību neatliekamās medicīniskās palīdzības, ceļu satiksmes un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā svētku norises laikā. Kā teikts noteikumu anotācijā, Latvijas Pareizticīgā baznīca iesniegs TM detalizētu svētkos paredzēto pasākumu, to norises un nepieciešamā finansējuma aprakstu, kuru TM nosūtīs izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai iesaistītajām institūcijām. Iekšlietu ministrija izvērtēs sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, Satiksmes ministrija – ceļu satiksmes nodrošināšanai un Veselības ministrija – neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma apmēru. TM precizēs aprakstu atbilstoši iesaistīto ministriju atzinumiem un saskaņos to ar iesaistītajām ministrijām, Finanšu ministriju un Latvijas Pareizticīgo baznīcu. Pēc tam TM iesniegs Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu.  Ar noteikumiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv