Šodien, 11.oktobrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja MK noteikumus par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām, kas iesniedzamas tiesai. Tās ir prasības pieteikuma veidlapas, kā arī atbildētāja paskaidrojuma veidlapas prasībām par naudas un uzturlīdzekļu piedziņu. Ja puses veidlapās būs norādījušas, ka vēlas lietu skatīt rakstveida procesā, nebūs nepieciešams rīkot tiesas sēdi. Tādējādi minētās veidlapas atvieglos arī tiesu darbu. Lai persona celtu prasību tiesā, pašlaik tai pašai ir jāsagatavo prasības pieteikums, kurā jāietver informācija, kas norādīta Civilprocesa likumā. Apstiprinātos veidlapu paraugus ievietos tiesu portālā www.tiesas.lv, kur jebkura persona varēs ar tiem iepazīties. Noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”. Ar noteikumiem var iepazīties MK mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/