Apstiprina mediatoru sertifikācijas kārtību
Šodien, 5.augustā, Ministru kabinets apstiprināja Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtību, kas nosaka to, kā pieteikties mediatora sertifikācijas pārbaudījumam, tā saturu un maksu, kā arī mediatora sertifikāta paraugu. Mediācija ir brīvprātīgs process, kurā konfliktējošās puses ar neitrālas trešās personas palīdzību, mēģina rast konstruktīvu strīda risinājumu. Kā teikts noteikumu anotācijā, tiesas ieteikta mediācija sāksies no 2015.gada 1.janvāra. Tiesai, iesakot mediatoru lietas dalībniekiem, ir jābūt pārliecinātai par mediatora profesionalitāti un spēju efektīvi un kvalitatīvi novadīt mediācijas procesu, veicinot domstarpību risināšanu, tādēļ nepieciešama mediatoru sertifikācija un atestācija. Šodien pieņemtie noteikumi nosaka kārtību, kādā persona, kura vēlas kļūt par sertificētu mediatoru, piesakās mediatora sertifikācijas pārbaudījumam, sertifikācijas pārbaudījuma, kā arī atestācijas pārbaudījuma saturu un norises kārtību, sertificēta mediatora sertifikāta paraugu. Noteikumi paredzēs, ka sertifikācijas pārbaudījuma maksa ir 205 euro, savukārt atestācijas – 51 euro. Ar noteikumiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv