Šodien, 11.janvārī, Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību, kā arī noteikumos par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā jau iepriekš ziņots, bezstrīdus laulības šķiršanas lietas no šā gada 1.februāra šķirs zvērināti notāri. Līdz ar to nepieciešams noteikt arī zvērināta notāra atlīdzības taksi par laulības šķiršanas lietu vešanu. Šodien valdība pieņēma, ka atlīdzības takse par laulības šķiršanas lietas vešanu būs Ls 50 un šī takse ietver tādas darbības kā ieskatīšanās valsts informācijas sistēmās iesnieguma par laulības šķiršanu sagatavošana notariālā akta formā un notariālā akta par laulības šķiršanu jeb laulības šķiršanas apliecības taisīšana vai laulības šķiršanas lietas izbeigšana gadījumā, ja vismaz viens no laulātajiem atsauc iesniegumu par laulības šķiršanu, par ko zvērinātam notāram ir pienākums informēt otru laulāto, kā arī notariālo aktu grāmatas pirmā un otrā izraksta izsniegšana. Papildus jāmaksā ar pievienotās vērtības nodoklis. Pašlaik plānots, ka par laulības šķiršanu pie zvērināta notāra tiks iekasēta arī valsts nodeva par notariālā aktu taisīšanu laulības šķiršanas procesā kopumā Ls 5 apmērā, ko sastāda Ls 2,50 par laulības šķiršanas iesniegumu, ko paredzēts taisīt notariālā akta formā, un Ls 2,50 par laulības šķiršanas apliecību. Tādējādi plānots, ka kopējais samaksas apmērs, kas personai būs jāmaksā pie zvērināta notāra par laulības šķiršanu, ieskaitot pievienoto vērtības nodokli, būs Ls 66. Savukārt par laulības šķiršanu tiesā valsts nodeva joprojām ir Ls 100. Valdība šodien apstiprināja arī valsts nodevas apmēru par notariālajām darbībām Ls 6,5 apmērā par saistības priekšmeta pieņemšanas glabājumā lietas vešanu. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv