Informācija presei
Šodien Ministru kabinets pieņēma rīkojumu par valsts nozīmes pasākumiem starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un to nodrošināšanas un drošības plānu 2010. gadam. To izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Kā teikts anotācijā, Rīgas arhibīskaps – metropolīts kardināls J. Pujats 2009. gada 10. februāra vēstulē lūdza Ministru kabinetu atzīt ikgadējos Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkus 2010. gadā par valsts nozīmes pasākumiem un piedalīties to norises izdevumu segšanā. Minēto svētku norises organizēšanai Katoļu baznīcas Latvijā vadība pilnvaroja reliģisko organizāciju „Aglonas bazilikas draudze”. Reliģiskā organizācija „Aglonas bazilikas draudze” iesniedza svētku sagatavošanas un to norises izdevumu 2010. gada aprēķinu ar nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta Ls 197 315 apmērā. Rīcības komiteja, izvērtējot tāmes pozīcijas, vienojās, ka 2010. gadā tiks atbalstītas tās pašas tāmes pozīcijas, kas 2009. gadā. Turklāt atbalstītās tāmes pozīcijas summas palielināšana būs pieļaujama tikai gadījumā, ja to paredz  normatīvie akti. Līdz ar to rīcības komiteja par pamatotu uzskata valsts budžeta finansējuma piešķiršanu valsts nozīmes pasākumam starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2010. gadā Ls 78 432 apmērā. No šīs summas Ls 19 766 ir paredzēti TM pamatbudžeta programmā „Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā”, savukārt Finanšu ministrijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem jāpiešķir papildus Ls 58 666. No tiem šodien Iekšlietu ministrijai piešķīra Ls 17 661, Ls TM - 13 323, Veselības ministrijai - Ls 27 304 un Zemkopības ministrijai - Ls 378 . Svarīgi, ka Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki 2010. gadā iekrīt nedēļas nogalē – no 12. līdz 15. augustam, kas rada papildus risku, ka svētkus apmeklēs par aptuveni 30% cilvēku vairāk nekā iepriekšējos gados. Līdz ar to iesaistītajām institūcijām – Valsts policijai, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, Veselības inspekcijai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – būs jānodrošina valsts nozīmes pasākumu drošība, rēķinoties ar iespējamiem papildus riskiem. Šodien valdība pieņēma arī kārtību, kādā tiek noteikti valsts nozīmes pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana. Noteikumi paredz jaunu finansēšanas kārtību, proti, iesaistīto institūciju – Iekšlietu, Zemkopības un Veselības ministriju – izdevumi, kas rodas, organizējot svētku norisi un nodrošinot to drošību, kas līdz šim nav bijuši iestrādāti institūciju budžetā, un jautājums par papildu līdzekļu piešķiršanu būs risināms, sasaistot to kopā ar budžeta veidošanas procesu. Ar rīkojuma un jauno noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv