Šodien, 11.janvārī, Ministru kabinets pieņēma rīkojumu par valsts nozīmes pasākumiem starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un to nodrošināšanas un drošības plānu 2011. gadam. To izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Kā teikts anotācijā, Rīgas arhibīskaps – metropolīts kardināls J. Pujats 2010. gada 3. marta vēstulē lūdza Ministru kabinetu atzīt ikgadējos Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkus 2011. gadā par valsts nozīmes pasākumiem un piedalīties to norises izdevumu segšanā. Minēto svētku norises organizēšanai katoļu baznīcas Latvijā vadība pilnvaroja reliģisko organizāciju „Aglonas bazilikas draudze”.  Draudze iesniedza svētku sagatavošanas un to norises izdevumu 2011. gada aprēķinu ar nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta Ls 87 939 apmērā. Rīcības komiteja, izvērtējot tāmes pozīcijas, vienojās, ka 2011. gadā tiks atbalstītas tās pašas tāmes pozīcijas, kas 2010. gadā. Līdz ar to Rīcības komiteja, par pamatotu uzskatīja valsts budžeta finansējuma piešķiršanu valsts nozīmes pasākumam starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2011.gadam  ne vairāk kā 2010.gada piešķirtā finansējuma apmērā, proti, Ls 78 432. Finansējums ir piešķirts šādām ministrijām: TM – Ls 33 089, Iekšlietu ministrijai – Ls 17 661, Veselības ministrijai – Ls 27 304 un Zemkopības ministrijai – Ls 378. Rīcības komitejas 2010. gada 10. jūnija sēdē tika aktualizēts jautājums par papildus finansējuma piešķiršanas nepieciešamību dzeramajam ūdenim (ko varētu izsniegt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ) Ls 4199,85 apmērā, Zemessardzes dienesta uzdevumu izpildei (sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanai) veikšanai svētku laikā Ls 3418,20 apmērā, kā arī notekūdeņu pārsūknēšanas un kanalizācijas sistēmas un santehnisko ierīču nepārtrauktas darbības garantēšanas nodrošināšanai Ls 19 766 apmērā. Par papildu finansējuma piešķiršanas nepieciešamību tika izstrādāts informatīvais ziņojums par papildu nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2011. gadā nodrošināšanai, kas tika izskatīts Ministru kabineta komitejas 2010. gada 18.oktobra sēdē. Taču papildu finansējuma piešķiršanu neatbalstīja. Svarīgi, ka svētki 2011. gadā iekrīt nedēļas nogalē, kas rada papildus risku, ka svētkus apmeklēs par aptuveni 30% cilvēku vairāk nekā iepriekšējos gados. Līdz ar to iesaistītajām institūcijām – Valsts policijai, Katastrofu medicīnas centram, valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra”, Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālajam diagnostikas centram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – būtu papildus uzmanība jāpievērš pasākuma drošībai. Ar rīkojuma projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv