Informācija presei
Šodien Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā. Noteikumu projektu izstrādājuši Uzņēmumu reģistra un Tieslietu ministrijas speciālisti. Ar šiem noteikumiem apstiprināti paraugi veidlapām un tajās ierakstāmajām ziņām, saskaņā ar kurām tiek izdarīti ieraksti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā. Izstrādāti pieteikumi reliģiskās organizācijas, tās iestādes ierakstīšanai, pārreģistrēšanai, reorganizācijas vai darbības izbeigšanas vai izmaiņu ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā. Tāpat izstrādāti projekti pieteikumiem reliģiskās organizācijas darbības atjaunošanas ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā un pieteikums par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes izslēgšanu no reģistra. Ar noteikumu pilnu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.