Informācija presei
Šodien Ministru kabinets pieņēma noteikumus par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Noteikumi regulēs valsts nodevas apmēru par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju, pārreģistrāciju, statūtu grozījumu reģistrāciju un reģistrācijas apliecības atkārtotu izsniegšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību. Kā teikts noteikumu anotācijā, 2008. gada 18. decembrī pieņemtie grozījumi Reliģisko organizāciju likumā nosaka jauno reliģijas lietu pārvaldības institucionālo modeli. Reliģiskās organizācijas un to iestādes reģistrē reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, kuru uztur Uzņēmumu reģistrs. Par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju, pārreģistrāciju, statūtu grozījumu reģistrāciju un reģistrācijas apliecības atkārtotu izsniegšanu maksājama valsts nodeva. Par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju arī turpmāk būs jāmaksā Ls 25, par grozījumu reģistrāciju ¬– Ls 10, par reliģisko organizāciju un to iestāžu pārreģistrāciju – Ls 5. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv