Šodien Ministru kabinets pieņēma noteikumus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu paraugiem. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti saskaņā ar jauno Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu, kas stājās spēkā šā gada 13. maijā. Kā teikts noteikumu anotācijā, persona, kas vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu, abus vienlaicīgi vai tautības ierakstu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļai rakstveida iesniegumu, kurā norāda attiecīgā ieraksta maiņas iemeslu. Iesniegumu vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas var iesniegt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī. Veidlapas būs pieejamas Tieslietu ministrijas mājas lapā www.tm.gov.lv. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv