Informācija presei
Apstiprinās konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un vardarbību
Šodien, 12.decembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja likumprojektu „Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību”, kas paredz apstiprināt Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību (turpmāk - Konvencija). Konvencijas apstiprināšana un ar to uzņemtās saistības uzlabos bērnu drošību kā arī efektīvāku bērna tiesību aizsardzību. Dzimumnoziegumos cietušo bērnu tiesības tiks paplašinātas, paredzot obligātu juridiskās palīdzības sniegšanu un rehabilitāciju. Tāpat arī bērniem būs tiesības uz bērniem draudzīgāku kriminālprocesa norisi. Savukārt atbildība par noziedzīgiem nodarījumiem pret bērnu tikumību un dzimumneaizskaramību būs bargāka. Konvencijā iekļautie pienākumi dalībvalstīm ir vērsti uz vairāku mērķu sasniegšanu: nepieļaut un apkarot bērnu seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību pret bērniem; aizsargāt to bērnu tiesības, kuri cietuši no seksuālas izmantošanas un seksuālas vardarbības; veicināt sadarbību valstī un starptautisko sadarbību pret bērnu seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību pret bērniem. Latvija kopumā izpilda Konvencijā noteiktās prasības, tomēr, lai nodrošinātu Latvijas normatīvo aktu pilnību atbilstību Konvencijas normām, ir nepieciešama grozījumu veikšana virknei normatīvo aktu. Šobrīd Saeimā tiek skatīti vairāki likumprojekti: „Grozījumi Krimināllikumā”, „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”, „Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā”, „Grozījumi Civilprocesa likumā” un „Grozījumi likumā „Par policiju””. Likumprojekts vēl jāatbalsta valdībā un Saeimā. Ar likumprojekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Līva Rancāne Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv