Informācija presei
Apstiprināta jaunā Tieslietu ministrijas darbības stratēģija
2015.gada 11.maijā tieslietu ministrs ir apstiprinājis Tieslietu ministrijas darbības stratēģiju 2015.-2016.gadam. Stratēģija noteic ministrijas galvenos mērķus un uzdevumus laika periodam no 2015. gada līdz 2016. gadam ministrijas kompetencē esošajās politikas nozarēs atbilstoši apstiprinātajiem nozares attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktiem un plānotajam valsts budžeta izdevumu kopapjomam. Stratēģija ir pieejama ministrijas mājas lapas sadaļā "Nozares politika":  https://www.tm.gov.lv/lv/nozares-politika/ricibas-plans-vadibas-dokumenti/tieslietu-ministrijas-darbibas-strategija