Informācija presei
        2012.gada 12.novembrī Norvēģijas Ārlietu ministrija apstiprinājusi NFI programmu LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma ”. Tās mērķis ir uzlabot korekcijas dienestu sistēmu saskaņā ar starptautiskām cilvēktiesību prasībām, sadarbojoties ar attiecīgā sektora un nozares institūcijām Norvēģijā un citās valstīs. Pēc programmas apstiprināšanas plānota trīs iepriekš noteikto projektu pieteikumu izvērtēšana, kas notiks Sadarbības komitejas sanāksmē. Projektu izvērtēšana notiks atbilstoši 2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.694 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda vadības noteikumi. ”  Programmas ietvaros, atbilstoši Saprašanās memorandam  par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009. – 2014., kas noslēgts 2011.gada 28.aprīlī starp Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti, tiks īstenoti trīs iepriekš noteiktie projekti: 1. “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”, projekta iesnieguma iesniedzējs Valsts probācijas dienests; 2. “Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”, projekta iesnieguma iesniedzējs Ieslodzījuma vietu pārvalde; 3. Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, tai skaitā aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/ likvidēšana; prakses maiņa, ievietojot tajās apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās, projekta iesnieguma iesniedzējs Valsts policija. Programmas īstenošanā Tieslietu ministrija piedalās kā programmas apsaimniekotājs, Iekšlietu ministrija- kā programmas partneris. Programmas kopējais finansējums ir 15 360 000 eiro, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļi 13 056 000 eiro, bet Latvijas valsts līdzfinansējums 2 304 000 eiro. Donoru programmas partneris ir Norvēģijas Tieslietu un publiskās drošības ministrijas Korekcijas dienestu departaments. Programma tiks īstenota līdz 2017.gadam un tā veicinās divpusējo attiecību stiprināšanu starp Latviju un Norvēģiju. Detalizētāka informācija:www.norwaygrants.lv un www.norwaygrants.org Kontaktinformācija: Projektu departamenta direktore Dace Freimane, tālr.67036818, Dace.Freimane@tm.gov.lv TM Norvēģijas finanšu instrumenta programmas oficiālā e-pasta adrese: nfi@tm.gov.lv