Informācija presei
Šodien, 14.jūnijā, Ministru kabinets apstiprināja Valsts zemes dienesta (VZD) izstrādātos Ministru kabineta noteikumus par kadastrālo vērtību bāzi 2012.gadam. Noteikumi aktualizē dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupas vērtību zonējumu un kadastrālo vērtību bāzes rādītājus visām nekustamo īpašumu grupām (dzīvojamās apbūves, rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves, komercobjektu apbūves un lauksaimniecībā izmantojamai un meža zemei). Noteikumi arī paredz izmaiņas ēku kadastrālo vērtību bāzes vērtībās, jo ar 2012. gadu spēkā stājas pilnveidots ēku kadastrālās vērtības aprēķina modelis, kas, piemēram, paredz dzīvojamajām mājām papildu izvērtēt pagrabtelpas, garāžas un labiekārtojumu. Ja ēkā atradīsies garāža, pagrabs vai terase, arī šo telpu platībām noteikto bāzes vērtību koriģēs ar vērtību samazinošu koeficientu palīdzību. Noteikumus kadastrālās vērtēšanas vajadzībām piemēros no 2012.gada 1.janvāra. Aprēķinātās kadastrālās vērtības pašvaldības izmantos 2012.gada nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam. Jaunā kadastrālo vērtību bāze ir izstrādāta, pamatojoties uz 2010.gada un 2011.gada pirmā ceturkšņa nekustamā īpašuma tirgus darījumu informāciju. Nekustamā īpašuma tirgus šajā laikā periodā ir uzrādījis stabilitātes pazīmes. Tādēļ  noteikumi, salīdzinot ar pašlaik spēkā esošajām bāzes vērtībām, neparedz ievērojamas kadastrālo vērtību bāzes izmaiņas. Lielākās izmaiņas skar dzīvojamās apbūves zemi, kur izstrādāts jauns zonējums, kas nebija pārskatīts kopš 2007. gada – no tā dēvētā „pirmskrīzes celtniecības buma” laika. Jaunajā zemes vērtību zonējumā papildu izveidotas 223 jaunas vērtību zonas, lai nodalītu mazāk attīstītas teritorijas no labiekārtotām teritorijām. Vērtību zonas, kurās zemes bāzes vērtības samazinās  visvairāk, ir Jūrmalā, Rīgā un Liepājā. Pārējā valsts teritorijā apbūves zemes bāzes vērtību sazinājums skāris tikai atsevišķas teritorijas (piemēram, Stopiņu novada Sauriešos, karsta izplatības areāla pazeminātas noturības teritorijā vai Garkalnes novada purvainajā teritorijā Sunīšu ezera apkaimē). Neliels vērtību pieaugums ir lauku teritoriju pagastu centros, kas izdalīti kā jaunas vērtību zonas, kā arī tajās apbūves zemes vērtību zonās, kur 2011. gadā spēkā esošās bāzes vērtības iepriekš bija prognozētas zemākas nekā to uzrādīja 2011. gada nekustamā īpašuma tirgus. Ar noteikumiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Noteikumu projekts, tā  pielikumi - zemes vērtību zonējumu kartes, zemes un ēku bāzes vērtību tabulas un „Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes 2012.gadam izstrādi” (ietver  kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotās metodikas aprakstu, nekustamā īpašuma tirgus analīzes, kā arī zemes un ēku kadastrālo vērtību kopsummu rādītājus) ikvienam interesentam ir pieejams VZD mājas lapā. Zemes vērtību zonējumu kartes un bāzes vērtību tabulas (prognoze 2012.gadam) līdz 2011.gada 31.decembrim ir pieejami VZD datu izplatīšanas portāla www.kadastrs.lv  publiskajā sadaļā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv twitter.com/tieslietas