Aptaujā noskaidros sabiedrības vērtējumu par maksātnespējas jomu valstī
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sabiedriskās domas pētījumu centru “SKDS” (turpmāk – SKDS) veic aptauju visā Latvijā, lai noskaidrotu viedokli par dažādiem ar maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu saistītiem jautājumiem. Aptaujas rezultātā plānots noskaidrot sabiedrības vērtējumu par maksātnespējas jomu valstī. Aptaujai izvēlētās mērķa grupas no SKDS saņems nepieciešamo informāciju.