Informācija presei
Apzinās iespējas Latvijas bērnu aizsardzības stiprināšanai ārvalstīs
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs 2015.gada 29.oktobrī tikās ar Juridiskās palīdzības administrācijas (JPA) vadību, lai pārrunātu iestādes esošos darbības virzienus un  nākotnes iespējas attiecībā uz tās pilnvaru paplašināšanu saistībā ar Latvijas valstspiederīgo bērnu interešu aizsardzību ārvalstīs. Vizītes laikā Dzintars Rasnačs informēja par Tieslietu ministrijas ieceri piešķirt JPA jaunu funkciju, lai iesaistītu iestādi juridiskās palīdzības nodrošināšanā Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzībai ārvalstīs. Ņemot vērā statistiku par pieaugošo Latvijas valstspiederīgo bērnu izņemšanu no ģimenēm gadījumu skaitu, bērnu interešu aizsardzības jautājums atrodas Tieslietu ministrijas dienaskārtībā. Tieslietu ministrija pašlaik izvērtē situāciju, lai noskaidrotu, vai ir iespējams paplašināt JPA funkcijas un kādus resursus tas prasītu. Tieslietu ministrs ir ierosinājis sasaukt darba grupu valstspiederīgo bērnu aizsardzībai ārvalstīs, kas notiks 2015.gada 12.novembrī. Darba grupas sēdē tiks meklēti un rasti risinājumi saistībā ar Latvijas Republikas valstspiederīgo bērnu aizsardzībai ārvalstīs. Viens no darba kārībā esošajiem jautājumiem būs valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības iespēju paplašināšana Latvijas nepilngadīgo valstspiederīgo tiesību aizsardzībai ārvalstīs. Tostarp ir plānots izveidot skaidru mehānismu iespējamā bērna aizbildņa apzināšanai Latvijā.  Pēc šīs darba grupas sanākšanas Tieslietu ministrija jau konkrēti varēs sniegt informāciju par Latvijas rīcību konkrētās un līdzīgu lietu gadījumos. Darba grupas sastāvā ir tieslietu ministrs, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece, tiesībsargs, labklājības ministrs un ārlietu ministrs. Papildu informācija JPA ir 2006.gadā izveidota Tieslietu ministrijas padotības iestāde, kas izskata pieteikumus par juridiskās palīdzības pieprasījumiem, pieņem lēmumus par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu un atbild par valsts kompensāciju izmaksu cietušajiem.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv