Šonedēļ Uzņēmumu reģistrā uzsākta biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatu elektroniska saņemšana no Valsts ieņēmumu dienesta. Līdz ar to ar minētajiem pārskatiem publiski varēs iepazīties Uzņēmumu reģistrā. Kā iepriekš ziņots, pagājušā gada 24. februārī stājas spēkā grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā, kas paredzēja biedrību un nodibinājumu gada pārskatu iesniegšanu tikai Valsts ieņēmumu dienestam. Iepriekš gada pārskati biedrībām un nodibinājumiem bija jāiesniedz gan Uzņēmumu reģistram, gan Valsts ieņēmumu dienestam. Reliģiskajām organizācijām gada pārskatus par finansiālo darbību ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, bet gada pārskati par reliģisko darbību ir jāiesniedz Tieslietu ministrijai. Kopš 2008. gada visi komersanti gada pārskatus iesniedz tikai Valsts ieņēmumu dienestam, kas gada pārskata kopiju elektroniskā formā nodod Uzņēmumu reģistram. Gada pārskati nav jāiesniedz individuālajiem uzņēmumiem, ģimenes uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem komersantiem, ja to gada ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem nepārsniedz 200 000 latu pārskata gada sākumā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv