Ar ES fondu atbalstu apmācīs tiesnešus un tiesībsargājošo iestāžu darbiniekus
Otrdien, 8. decembrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos noteikumus, kas noteiks kārtību Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu finansējuma apguvei ar mērķi paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. Projektu īstenos laika posmā no 2016. līdz 2022. gadam. Ieviešot ES fondu projektu, plānots apmācīt tiesu sistēmas un tiesu sistēmai piederīgos darbiniekus, tiesnešus, tiesu darbiniekus, tiesu ekspertus, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbiniekus un politikas veidotājus. Projektā stiprinās tiesām, tiesībsargājošo institūciju un tiesu sistēmai piederīgo personu profesionālo kvalifikāciju, tādejādi veicinot stipru, kompetentu un neatkarīgu tiesu varu un tiesībaizsardzības iestādes, kas ir tiesiskas valsts stūrakmens. Viens no veidiem kā mazināt administratīvo slogu un paātrināt lietas izskatīšanas termiņus valstī ir profesionāli, kompetenti un apmācīti kontrolējošo institūciju nodarbinātie, kuri piedalījušies apmācībās un pieredzes apmaiņas aktivitātēs citās ES dalībvalstīs. Līdz 2023. gada 31. decembrim plānots apmācīt 2407 personas. Projekta ietvaros plānots pilnveidot anonimizēto tiesu nolēmumu datu bāzi, kurā sabiedrībai ir pieejami visi anonimizētie tiesu nolēmumi. Plānots, ka kopējais projekta finansējums ir 11 759 617 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 9 995 674 euro un valsts budžeta finansējums – 1 763 943 euro. Ar noteikumu projektu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.       Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv