Ar grozījumiem Krimināllikumā paredz stiprināt terorisma draudu novēršanu
Ceturtdien, 26. aprīlī, Saeima 3. lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Krimināllikumā, kas izstrādāti ar mērķi nodrošināt tiesiskā regulējuma atbilstību Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu Papildu protokolam un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas par terorisma apkarošanu prasībām, kriminalizējot ar terorismu saistītas darbības. Likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā” paredz, ka turpmāk par darlību teroristu grupā, par apmācīšanos terorismam, par ceļošanu nolūkā veikt vai sekmēt terorismu, sniegt vai saņemt terorisma apmācību vai iesaistīties teroristu grupā, par terorisma terorisma publisku slavināšanu un vai attaisnošanu un par personas vervēšanu iesaistītšanai teroristu grupā tiks piemērota kriminālatbildība. Ar likumprojektu iespējams iepazīties Saeimas mājaslapā: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=984/Lp12   Papildu informācija: 2008. gadā Latvija pievienojās Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu. 2015.gada nogalē Rīgā parakstīšanai tika atvērts Papildu protokols Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu. Latvija Papildu protokolu ratificēja 2017.gada 30.maijā. Vienlaikus 2017. gada 15. martā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu. Direktīvas ieviešanas termiņš ir 2018. gada 8. septembris. Papildu protokolā un Direktīvā ietvertās prasības ir cieši saistītas un atsevišķos gadījumos pārklājas, tomēr dažos aspektos Direktīvas nosacījumi iet tālāk kā Papildu protokola prasībām.     Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv