Informācija presei
Ar īpašu likumu tiks nodrošināta pilnvērtīga VDK dokumentu izpēte
Atbilstoši valdības dotajam uzdevumam Tieslietu, Izglītības un zinātnes un Finanšu ministrija ir sagatavojušas un iesniegušas izskatīšanai Ministru kabineta 22.aprīļa sēdē likumprojektu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu bijušās VDK dokumentu zinātnisko izpēti un speciālās starpdisciplinārās komisijas darbību, kā arī izpētes rezultātā iegūtās informācijas aizsardzību līdz tās publiskošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tieslietu ministrija pauž gandarījumu, ka ar šo likumu tiks efektīvi nodrošināta VDK dokumentu izpētes komisijas darbība – ir rasts risinājums atlīdzības piešķiršanai komisijas locekļiem un saskaņā ar Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu Ministru kabineta izveidotās speciālās starpdisciplinārās komisijas darbības administrēšanas funkciju nodrošinās Latvijas Universitāte Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā un atbilstoši šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un deleģēšanas līguma noteikumiem. Atbilstoši likumprojektam Izglītības un zinātnes ministrija kā tiešās pārvaldes iestāde nodrošinās deleģēšanas līguma slēgšanu ar Latvijas Universitāti par Ministru kabineta izveidotās speciālās starpdisciplinārās komisijas darbu un ar to saistītās pētniecības administrēšanu. Savukārt Latvijas Universitāte varēs slēgt līgumus ar konkrētiem komisijas locekļiem par VDK dokumentu zinātnisko izpēti, paredzot tai skaitā veicamā pētījuma apjomu un samaksu par to. Tieslietu ministrija ierosinās Ministru kabinetam lūgt Saeimu minēto likumprojektu pieņemt steidzamības kārtībā, lai nekavējoties uzsāktu VDK dokumentu izpētes darbus. Likumprojekts sagatavots kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju un Finanšu ministriju. Ar Bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu zinātniskās izpētes likumprojektu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā internetā.   Papildu informācija: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.