Informācija presei
Ar mediācijas palīdzību iespējams risināt ar banku radušās domstarpības
Maksātspējas grūtībās nonākušiem banku klientiem tiek piedāvāta iespēja vērsties Konsultāciju un mediācijas centrā un ar banku radušās domstarpības risināt, izmantojot mediāciju. Mediācija ir uz vienošanos vērsts sarunu process, kas notiek ar neitrālas un neatkarīgas personas – mediatora – starpniecību. Tā var būt piemērota, ja ir svarīgi panākt tādu vienošanos, kurā ir sabalansētas klienta un bankas intereses vai ja līdzšinējās sarunās ar banku nav panākti konstruktīvi risinājumi, kā arī citos gadījumos, kuru piemērotība mediācijai tiek izvērtēta individuālas konsultācijas ietvaros. Mediācija ir brīvprātīgs sadarbības process, kuram nepieciešama visu strīdā iesaistīto pušu - gan klienta, gan bankas - piekrišana. Sekmīgas mediācijas rezultātā iespējama arī vienošanās starp klientu un banku par parāda daļēju atmaksu un atbrīvošanu no atlikušās saistību daļas. Konsultāciju un mediācijas centra sniegtās konsultācijas un mediācijas pakalpojumi ir bezmaksas. Minētais centrs arī nodrošina sertificēta mediatora piesaisti un sedz mediācijas izdevumus. Konsultāciju un mediācijas centra konsultante Diāna Kvedere atzīst: “Mediācijas potenciāls bija apjaušams jau pirmajā mediācijas procesā, kura rezultātā tika panākta vienošanās situācijā, kad klienta problēmas un nesaskaņas ar banku bija ilgušas jau gandrīz 6 gadu garumā. Krīze ar algu un darba vietu samazināšanām skāra klienta ģimeni, radīja pastāvīgu stresu un smagas veselības problēmas, kas būtiski ietekmēja klienta maksātspēju, kam savukārt sekoja teju neatrisināmas kredītu maksājumu veikšanas grūtības. Situācija noslēdzās ar ieķīlātā nekustamā īpašuma realizāciju, kas neatrisināja klienta problēmas, jo pēc īpašuma pārdošanas vēl palika nesegtas saistības pret banku. Rezultātā klienta viedoklis par banku nebūt nebija glaimojošs, turklāt pati situācija – klientam esot bez īpašuma, bet vēl joprojām ar saistībām – nebija atzīstama par vienkāršu. Pēc konsultācijas, kas deva klientam iespēju izvērtēt situāciju kopā ar neitrālu konsultantu, tika pieņemts lēmums par mediācijas procesa uzsākšanu. Mediācijas procesa rezultātā klients un banka panāca abām pusēm pieņemamu risinājumu atlikušo saistību dzēšanai, vienojoties par atlikušās parāda summas daļēju atmaksu. Pēc mediācijas noslēgšanas būtiski bija mainījusies gan klienta attieksme pret banku un sektoru kopumā, gan klienta priekšstats par iespējām atgriezties apritē un turpināt ar saistību slogu neapgrūtinātu dzīvi.” Kopš Konsultāciju un mediācijas centrs 2015. gada novembrī uzsāka savu darbu, ir sniegtas konsultācijas vairāk nekā 400 personām, kā arī ir bijuši veiksmīgi mediācijas gadījumi. Konsultācijai iespējams pieteikties elektroniski Konsultāciju un mediācijas centra interneta vietnē vai zvanot pa tālruni +371 27335508. Konsultāciju un mediācijas centrs atrodas Blaumaņa ielā 32-1 (3. stāvā), Rīgā.   Būtiska informācija: Šī gada 15. augustā plkst.15.00 Latvijas Radio 1 raidījumā “Ģimenes studija” Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi informēs par mediāciju kā alternatīvu domstarpību risināšanas veidu ģimenes lietu strīdos.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv