Informācija presei
Ar mērķi stiprināt komercnoslēpumu aizsardzību pret to nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu, MK 17.aprīlī atbalstīja likumprojektu “Komercnoslēpuma likums”
Ministru kabinets š.g. 17.aprīlī atbalstīja likumprojektu “Komercnoslēpuma likums”, kura mērķis ir stiprināt komercnoslēpumu aizsardzību pret to nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu. Likumprojekts ir izstrādāts, lai nacionālajos normatīvajos aktos ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu Par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu. Likumprojekts nosaka komercnoslēpuma, komercnoslēpuma turētāja un pārkāpumu preču definīcijas. Tāpat tiek noteikts, kas ir komercnoslēpuma likumīga iegūšana, kā arī to, kas ir uzskatāms par komercnoslēpuma tiesību pārkāpumu. Ar jauno likumprojektu arī tiek noteiktas sankcijas un tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecībā uz komercnoslēpuma nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu. Patlaban regulējums par to, kāda informācija būtu uzskatāma par komercnoslēpumu, ir noteikta Komerclikumā, kas galvenokārt ir attiecināms tikai uz komersantiem, kamēr likumprojekts skar jebkuru fizisku vai juridisku personu, kam ir likumīga kontrole pār komercnoslēpumu vai kas ir nelikumīgi ieguvusi, izmantojusi vai izpaudusi kādu komercnoslēpumu.