Informācija presei
Šodien Ministru kabinets pieņēma kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūcijas sniedz informāciju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts noteikumu paskaidrojuma rakstā, Saeima 2008. gada jūlijā pieņēma Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, kas stājās spēkā 2008. gada 13. augustā. Saskaņā ar šo likumu līdz nākamā gada 1. janvārim jāizstrādā jauna kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas sniedz informāciju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam. Līdz šim spēkā esošā kārtība papildināta ar pienākumu arī pašvaldību institūcijām sniegt informāciju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam. Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv