Informācija presei
Arī šī gada pirmajā pusē lietu izskatīšanas termiņi tiesās turpina samazināties
Eiropas Padome savā novērtējumā, tostarp analizējot Latvijas tiesu sistēmas efektivitāti un kvalitāti, neizvirzīja Latvijai jaunas rekomendācijas 2016. - 2017. gadam attiecībā uz tiesu sistēmu (salīdzinot, kā tas ir bijis iepriekšējos gados). Tas nozīmē, ka 2015. gadā paveiktie darbi tiesu sistēmā, kas mērojami gan ar tiesu darba rādītājiem, gan izstrādātajiem tiesību aktu projektiem, gan arī organizētajiem pasākumiem un īstenotajām iniciatīvām, ir nesuši rezultātus. Tāpat arī jaunākie statistikas dati par 2016. gada pirmo pusgadu apliecina tendenci samazināties civillietu (tajā skaitā komerclietu) izskatīšanas termiņiem pirmās instances un apelācijas instances tiesās. Vairāk nekā 50% civillietu izskatīšana pirmajā instancē tiek pabeigta 6 mēnešu laikā, bet apelācijas instancē vairāk nekā 60% civillietu izskatīšana tiek pabeigta 3 mēnešu laikā. Neskatoties uz jau paveiktajiem un atzinīgi vērtētajiem pasākumiem, tiesu sistēmā joprojām tiek īstenotas aktivitātes ar mērķi pilnveidot tiesu darba kvalitāti un efektivitāti. Viena no būtiskākajām reformām, kas šobrīd tiek īstenota, ir tiesu teritoriju pārskatīšana, pakāpeniski apvienojot mazās tiesas un veidojot tās lielākas. Reformu plānots noslēgt līdz 2018. gada beigām. Līdztekus minētajam ļoti nozīmīga ir tiesnešu un tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu kvalifikācijas pilnveide, kas tiek īstenota šogad un tiks turpināta arī turpmākajos piecos gados. Papildus jau esošajai tiesu sistēmai piederīgo personu apmācību sistēmai, ir uzsākta apjomīga tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu mācību projekta īstenošana, kas, piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu, ilgs līdz 2020. gadam. Datu avots: Tiesu informatīvā sistēma. Papildu informācija: 2016. gada 18. augustā Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī (299/83) publicēta Eiropas Padomes š.g. 12. jūlija rekomendācijas par Latvijas 2016. gada reformu programmu.   Ksenija Vītola Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv