Informācija presei

Ārkārtējās situācijas laikā līdz 14.aprīlim Latvijas ieslodzījuma vietās esošos ieslodzītos varēs apmeklēt tikai procesu dalībnieki.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) priekšniece Ilona Spure norāda: "No rītdienas līdz 14.aprīlim ieslodzītajiem pārtrauktas īslaicīgās un ilglaicīgās tikšanās ar radiniekiem, kā arī laulību reģistrācija. Šo tikšanās ierobežojumu iecerēts kompensēt ar biežākiem telefona un video zvaniem. Ieslodzījuma vietas ir izolēta vide, tādēļ tajās ir jārīkojas īpaši uzmanīgi, lai pēc iespējas samazinātu risku ienest vīrusu. Savukārt attiecībā uz ieslodzīto tikšanos ar procesa dalībniekiem, atsevišķos gadījumos varētu izmantot alternatīvus risinājumus. IeVP mēģinās kooperēties ar citām Tieslietu ministrijas (TM) padotības iestādēm, lai iegādātos papildu ierīces videokonferenču nodrošināšanai. Videokonferences varētu tikt izmantotas, lai mazinātu gadījumu skaitu, kad ieslodzītos nepieciešams konvojēt uz tiesu ēkām, procesuālo darbību veikšanai."

Savukārt ieslodzījuma vietās esošās skolas darbojas vai nu attālinātā režīmā, vai arī ir pārtraukušas savu darbu līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Tāpat ieslodzījuma vietās pārtraukti resocializācijas pasākumi, kuros iesaistītas trešās personas.

Savukārt atklātā tipa cietumu klientiem līdz ārkārtējās situācijas beigām liegts uzņemt viesus, kā arī liegts atstāt cietuma teritoriju, izņemot gadījumos, ja tie ir nodarbināti pie kāda komersanta, taču arī šis jautājums tuvākajās dienās tiks risināts.

Turpretim IeVP centrālais aparāts uz ārkārtējās situācijas laiku pārtraucis uzņemt iedzīvotājus klātienē, bet aicina tos vērsties pārvaldē rakstiski.