Arodbiedrība atzinīgi vērtē TM panākto algu paaugstināšanu tiesu darbiniekiem
Ceturtdien, 15.decembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar tiesu sistēmā strādājošo intereses pārstāvošajām arodbiedrībām, lai izvērtētu paveikto un apspriestu plānotos tiesu darbinieku atalgojuma politikas pasākumus. Tikšanās laikā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra, ka tiesu darbinieku atlīdzības sistēmas pilnveidošana ir viņa darba prioritāte arī nākamajos gados, lai veicinātu kvalificētu darbinieku piesaisti darbam tiesās un mazinātu lielo darbinieku mainību. “Mūsu prioritāte – nodrošināt atbilstošu samaksu par viņu veicamajiem pienākumiem un atbildību, kā arī veicināt sekmīgu tiesu darbu kopumā”, atzina tieslietu ministrs. Vienlaikus ministrs uzsvēra nepieciešamību stiprināt tiesneša palīga lomu tiesas darbā. Paplašinot tiesneša palīga kompetenci, izvirzot šim amatam augstākas prasības un nodrošinot tam atbilstošu atalgojumu, tiks veicināta tiesneša palīga profesijas attīstība un viņa profesionālā izaugsme. Tiesu sistēma iegūs labi sagatavotus un kvalificētus tiesnešus. Savukārt Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Andrejs Jirgensons un Tieslietu nozarē strādājošo arodorganizācijas priekšsēdētājs Ēriks Pūle atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību ar Tieslietu ministriju, sekmīgi risinot atalgojuma jautājumu tiesu sistēmā nākamā gada budžeta veidošanas gaitā. Pateicoties TM jaunās politikas iniciatīvai par tiesu sistēmas darbinieku mēnešalgu paaugstināšanu, valdība un parlaments atbalstīja papildu finansējuma piešķiršanu no 2017.gada – 3,76 mlj. eiro apmērā. Vēl 396 tūkstoši eiro nākamgad šim mērķim tiks novirzīti no TM iekšējiem resursiem. Pieaugums skars vairāk nekā 1500 rajona (pilsētas) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbiniekus.       Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.