Informācija presei
Bijušais tieslietu ministrs un iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs Aigars Štokenbergs aicina nākamo tieslietu ministru Gaidi Bērziņu turpināt darbu pie tiesas procesu gaitas uzlabošanas. Virkne grozījumu jau ir izstrādāti un iesniegti Saeimā, piemēram, paredzot, ka atsevišķu kategoriju lietas tiek skatītas rakstveida procesā, kā arī noteiktos gadījumos paredzot lietu apvienošanu, tomēr darbs šajā virzienā jāturpina. Tāpat A.Štokenbergs norāda, ka jāturpina darbs pie tiesu sistēmas prestiža celšanas sabiedrībā, nosakot stingrākus tiesnešu vērtēšanas kritērijus. Tieslietu ministrija jau ir izstrādājusi  grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas paredz papildināt Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvu ar kompetentām personām, kas nav tiesneši, bet, kas darbojas tiesu sistēmas jomā vai ir saistīti ar to, taču grozījumi vēl nav akceptēti Ministru kabinetā un Saeimā. Savukārt, lai uzlabotu tieslietu sistēmas iestāžu darbu un veicinātu efektīvāku finanšu līdzekļu izmantošanu, viņš aicina strādāt pie atdeves rādītāju izstrādes un ieviešanas. „Tā kā arī nākamajā gadā paredzēta budžeta konsolidācija, ir ļoti būtiski, lai tieslietu sistēmai piešķirtie līdzekļi tiktu izmantoti maksimāli efektīvi. Pieredze liecina, ka atsevišķās iestādēs, īpaši Ieslodzījumu vietu pārvaldē, līdzekļi nav pārvaldīti pietiekami efektīvi.” Savukārt jauno iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski A.Štokenbergs aicina rūpēties par iekšlietu sistēmas darbinieku – robežsargu, ugunsdzēsēju un policistu - sadzīves apstākļiem. „Apmeklējot reģionālās vienības, pārliecinājos, ka daudzviet darba apstākļi ir nožēlojami – gadiem tek jumts vai nav pievilkts ūdensvads. Reizēm investīcijas nepieciešamas tikai pāris tūkstošu latu apmērā, taču ir skaidrs, ka darba apstākļu uzlabošana radīs papildu motivāciju darbiniekiem,” norāda A.Štokenbergs. Jāstrādā arī pie citu motivāciju veicinošu pasākumu īstenošanas. Tāpat A.Štokenbergs aicina strādāt pie policijas kā servisa iestādes veidošanas. „Vēl joprojām cilvēku prātos policija saistās ar represīvām metodēm, taču tai jākļūst par servisa iestādi, kas nodarbojas ar preventīvu darbu un kurā cilvēki var vērsties pēc palīdzības,” uzskata A.Štokenbergs. Viņš atgādina, ka atsevišķi soļi šajā virzienā jau ir paveikti, piemēram, publiskojot radaru izvietošanas punktus, kā arī pirms tiem izvietojot brīdinājuma zīmes. A.Štokenbergs novēl abiem ministriem izturību un iedziļināšanos katras sistēmas problemātikā, lai sabiedrība justos droši, un katrs sabiedrības loceklis dzīvotu ar pārliecību par iespēju uz taisnīgu tiesu, kā arī izsaka pateicību tieslietu un iekšlietu sistēmu darbiniekiem par sadarbību. Inga Saleniece Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 26564629 e-pasts: Inga.Saleniece@tm.gov.lv