Šā gada 11.-12. aprīlī Luksemburgā tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs piedalīsies kārtējā Eiropas Savienības (ES) tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdē. Sanāksmē plānots izskatīt priekšlikumus direktīvai par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, direktīvai par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā, kā arī diskutēt par priekšlikumu direktīvai par uzbrukumiem informācijas sistēmām. Sanāksmes laikā ministri tiks informēti par panāktu progresu regulas izstrādē, ar mērķi ES līmenī padarīt skaidrāku pārrobežu mantošanas jautājumu risināšanu un nodrošināt iespēju pārrobežu mantošanas lietās iesaistītām personām tās nokārtot pēc iespējas vienkāršāk un ērtāk. Tāpat tiks prezentēti priekšlikumi divām jaunajām regulām, kuru mērķis ir vienkāršot laulāto vai reģistrētu pāru mantas dalīšanu, pārrobežu laulības šķiršanas vai atšķiršanas, partneru šķiršanas procesā vai laulātā vai partnera nāves gadījumā. Šo tiesību aktu izstrādi plānots uzsākt tuvākajā laikā. Ministri tiks iepazīstināti ar ES prezidentūras rīkotās konferences, kas notika 2011. gada 23. -24. martā, Budapeštā secinājumiem attiecībā uz noziedzīgajos nodarījumos cietušo tiesību aizsardzību ES līmenī. Konference tika veltīta problēmām šajā jomā, kā arī nākotnē izstrādājamā tiesiskā regulējuma saturam. Sanāksmes laikā plānots izskatīt arī virkni citu jautājumu. Inga Saleniece Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 26564629 e-pasts: Inga.Saleniece@tm.gov.lv