Šodien, 8.jūlijā, Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Komerclikumā, kuru mērķis ir atklāt uzņēmumu patiesos labuma guvējus. Tieslietu ministrs A.Štokenbergs uzskata, ka veiktās izmaiņas ir labs ierocis cīņā ar ēnu ekonomiku. „Šie grozījumi ļaus noskaidrot, kuri ir patiesie labuma guvēji no veiktās komercdarbības, kā arī saistītos uzņēmumus. Uzskatu, ka tas ir labs ierocis cīņā ar ēnu ekonomiku, kas finansiālās krīzes apstākļos ir īpaši būtiski, ļaujot atklāt uzņēmumus, kas nemaksā nodokļus un godīgos uzņēmējus nostāda labākā situācijā nekā negodīgos,” norāda tieslietu ministrs A.Štokenbergs. Grozījumi nosaka, ka uzņēmumam informācija par patieso labuma guvēju būs jāiesniedz Uzņēmumu reģistram un šīs ziņas nepieciešamības gadījumā būs pieejamas tiesībaizsardzības iestādēm un kontroles iestādēm nodokļu administrēšanas un publiskā iepirkuma, kā arī publiskās un privātās partnerības jomā. Likumā noteikta kārtība, kā ziņas par patiesajiem labuma guvējiem sniedz uzņēmuma dalībnieks, kurš daļas tur savā vārdā, bet citas personas labā, un kuram kapitālsabiedrībā ir vismaz 25 procenti daļu vai akciju. Norādot patieso labuma guvēju, būs jāiesniedz šo personu nepārprotami identificējoši dati. Likuma izmaiņas stāsies spēkā 2011.gada 13.jūlijā. Inga Saleniece Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 26564629 e-pasts: Inga.Saleniece@tm.gov.lv