Tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs ir gandarīts par Tieslietu ministrijas (TM) paveiktā darba novērtējumu maksātnespējas procesa regulējuma uzlabošanā, par ko liecina jaunākais Pasaules Bankas pētījums Doing Business. TM ir veikusi uzlabojumus maksātnespējas normatīvajā regulējumā, un procesa atvieglošanas ziņā Latvija ir pakāpusies par 54 vietām, kas ir vislielākais kāpums nekā citās pozīcijās.  „Lai arī debates ir bijušas spraigas un pušu viedokļi bieži vien šķituši nesamierināmi, tomēr panāktie kompromisi maksātnespējas regulējumā ir parādījuši teicamus rezultātus starptautiskajā novērtējumā,” uzsver tieslietu ministrs. Tāpat ir atvieglota nekustamā īpašuma reģistrēšana, kopš šī gada pilnībā ieviešot iespēju Zemesgrāmatu tiesnešiem pārliecināties par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu tiešsaistes režīmā. Šajā jomā Latvija pasaulē pakāpusies no 56. uz 32. vietu. Latvija kāpumu 2012.gada reitingā ir panākusi arī ar iespēju reģistrēt mazkapitāla SIA, kā arī nodrošinot iespēju vienlaikus ar reģistrācijas dokumentiem par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā iesniegt pieteikumu reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā. A.Štokenbergs izsaka pateicību par ieguldīto darbu Tieslietu ministrijas un Maksātnespējas administrācijas, Tiesu administrācijas un Uzņēmumu reģistra atbildīgajiem darbiniekiem, kā arī sadarbības partneriem –Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijai, Kredītņēmēju Apvienībai un Komercbanku asociācijai. Līdz šī gada beigām TM izvērtēs esošās problēmas Maksātnespējas likumā un piedāvās iespējamos risinājumus. Savukārt pilnīgu uzņēmumu elektronisko reģistrāciju plānots ieviest nākamā gada vasarā. Tāpat plānots turpināt darbu pie jautājumiem saistībā ar īpašumu reģistrācijas procedūru uzlabošanu. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/