Informācija presei
Atbalsta grozījumus Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā
Otrdien, 30.septembrī, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu „Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā”. Tas paredz pilnībā atteikties no ierobežojuma attiecībā uz rīcībnespējīgām personām. Līdz šim „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums” noteica – ja persona ar tiesas spriedumu atzīta par rīcībnespējīgu, iesniegumu par vārda, uzvārda un/vai tautības maiņu iesniedz tās aizgādnis, kam pievienots atbilstošs bāriņtiesa lēmums. Savukārt 2013.gadā spēkā stājās grozījumi Civillikumā, kas paredz – personiskajās nemantiskajās tiesībās persona nav ierobežojama un tā var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar tās rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu. Tādējādi likumā strikti noteikts, ka personiska rakstura lēmumus var pieņemt tikai pati persona, nevis aizgādnis. Lai saskaņotu Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu ar Civillikuma normām, valdība šodien atbalstīja atbilstošu grozījumu pieņemšanu. Tie nosaka, ka persona nav ierobežojama personiskajās nemantiskajās tiesībās un personiskās tiesības tiek saglabātas pilnībā, tas ir, persona nevar tikt ierobežota arī jautājumā par vārda, uzvārda un/vai tautības ieraksta maiņu. Inese Auniņa, tieslietu ministra preses sekretāre, Tālrunis: 67036861; 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv