Informācija presei
Atbalsta iniciatīvu Latvijā ieviest pierādījumu elektroniskās apmaiņas sistēmu
Otrdien, 13. novembrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu, kas paredz Latvijā ieviest pierādījumu elektroniskās apmaiņas sistēmu (turpmāk – Sistēma). Sistēma nodrošinās ātrāku, operatīvāku informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm elektronisko pierādījumu iegūšanā un nosūtīšanā, kā arī sekmēs efektīvāku un drošāku informācijas apriti dažādu atbilžu un pieprasījumu, kā arī starptautisko krimināltiesisko darbības lūgumu apmaiņu. Šobrīd e-pierādījumu apmaiņa kriminālprocesos starp ES dalībvalstīm tiek organizēta katrā gadījumā atsevišķi, tādējādi šāda informācijas aprite ir pakļauta informācijas drošības, konfidencialitātes un procesa operativitātes riskiem. Ieviešot Sistēmu, tiek uzlabota ES dalībvalstu sadarbības efektivitāte informācijas apritē. Pagaidām tiek prognozēts, ka e-pierādījumu sistēma darbosies autonomi no citām valsts informācijas sistēmām, taču nākotnē plānota sistēmas integrācija ar kompetento iestāžu informācijas sistēmām, kā piemēram, e-lietas platformu un Kriminālprocesa informācijas sistēmu.  Sistēmas lietotāji Latvijā būs krimināltiesiskās sadarbības kompetentās iestādes (Ģenerālprokuratūra, Valsts policija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Valsts ieņēmumu dienests, tiesas), savukārt Sistēmas ieviešanas koordinēšanu veiks Tieslietu ministrija. Plānots, ka Sistēmu varētu sākt izmantot 2019. gada beigās. Lai minēto Sistēmu varētu izmantot visas ES dalībvalstis, Eiropas Komisija ir paudusi apņemšanos nodrošināt finansējuma pieejamību tās ieviešanai, savukārt Sistēmas infrastruktūras uzturēšanai būs nepieciešams finansējums no valsts budžeta. Ar informatīvo ziņojumu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Papildu informācija: 2016. gada 9. jūnijā ES Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē dalībvalstis tika aicinātas izveidot drošu tiešsaistes portālu, lai nodrošinātu informācijas (e-pierādījumi un starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumi) apriti starp ES dalībvalstīm.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv