Informācija presei
Ministru kabinets šodien pieņēma rīkojumu par Lietuvas Republikas pilsoņa, 1975. gadā dzimušā Remigija Uleviča izdošanu Krievijas Federācijai (turpmāk – KF) kriminālvajāšanai.Kā teikts Tieslietu ministrijas sagatavotajā paskaidrojuma rakstā, saskaņā ar spēkā esošo Eiropas Padomes 1957.gada 13.decembra konvenciju par izdošanu, 2007. gada 2. augustā Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā tika saņemts KF ģenerālprokurora vietnieka A. Zvjaginceva lūgums par Lietuvas Republikas pilsoņa R. Uleviča izdošanu KF kriminālvajāšanai.KF Maskavas apgabala Istrinskas iekšlietu pārvaldē 2005. gada jūlijā tika ierosināta krimināllieta un pieņemts lēmums par R. Uleviča saukšanu pie kriminālatbildības pēc KF kriminālkodeksa 264 . panta otrās daļas „Ceļu satiksmes noteikumu un transporta līdzekļu ekspluatācijas neteikumu pārkāpšana”. Šis KF kriminālkodeksa pants paredz iespējamo sodu – brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem. Darbības, kuras R. Ulevičs izdarīja KF, ir atzīstamas par noziedzīgo nodarījumu arī Latvijas Republikā, un atbildība par šādām darbībām paredzēta Krimināllikuma 260. panta otrajā daļā ¬– ceļu  satiksmes noteikumu pārkāpšana, ko izdarījusi persona, kas vadījusi transportlīdzekli un kas izraisījusi cilvēka nāvi. Krimināllikums par šādu nodarījumu paredz sodu – brīvības atņemšana uz laiku līdz 10 gadiem.2007. gada 26. aprīlī Maskavas apgabala Istrinskas pilsētas tiesas tiesnesis pieņēmis lēmumu piemērot apsūdzētajām R. Ulevičam kā drošības līdzekli apcietinājumu.Ar 2007. gada 29. augusta Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas lēmumu R. Ulevičam piemērots izdošanas apcietinājums uz sešiem mēnešiem no aizturēšanas dienas, t.i. no 2007.gada 24. jūlija.R. Ulevičs tika iepazīstināts ar izdošanas lūgumu un tam pievienotajiem materiāliem. Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras lēmuma tiesiskumu un pamatotību R. Ulevičs apstrīdēja, kādēļ zvērināta advokāte V. Eiduka iesniedza sūdzību Augstākā tiesā, lūdzot atcelt minēto lēmumu un, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 697. panta otrās daļas 2. punktu, atzīt R. Uleviča izdošanu par nepieļaujamu, jo esot pietiekams pamats uzskatīt, ka R. Uleviča tiesības KF tiktu pārkāptas tautības, reliģiskās piederības un politisko uzskatu dēļ.2007. gada 26.septembrī Augstākās tiesa Ģenerālprokuratūras lēmumu atstāja negrozītu. Ģenerālprokuratūras lēmumā norādīts, ka kriminālatbildības noilgums ne Latvijas Republikā, ne KF nav iestājies, pastāv Kriminālprocesa likumā noteiktais personas izdošanas pamats (abpusējā sodāmība un iespējamā soda smagums), nepastāv Kriminālprocesa likumā minētie personas izdošanas atteikuma iemesli.Līdz ar to konstatēts, ka Latvijas Republikai nav tiesisku šķēršļu R. Uleviča izdošanai KF kriminālvajāšanai. Jana SaulīteTM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājaTālr. 7036712; 26150155e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv