Informācija presei
Atbalsta pasākumu plānu Aglonas svētkiem 2015.gadā
Šodien valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto rīkojuma projektu par Vissvētākās Marijas Debesīs uzņemšanas svētku (Aglonas svētki) noteikšanu par valsts nozīmes pasākumu, kā arī pasākuma nodrošināšanas un drošības plāna apstiprināšanu. Šā gada martā Tieslietu ministrija saņēma Romas Katoļu baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapa vēstuli, kurā lūgts Ministru kabinetam atzīt par valstiski nozīmīgiem ikgadējos Aglonas svētkus 2015.gadā. Vēstulē lūgts arīdzan nodrošināt svētceļnieku un citu pilsoņu un ārvalstu viesu satiksmes organizēšanu, medicīnisko apkalpošanu un citus ar drošību saistītus pasākumus. 2015.gadā Aglonas svētki notiks no 12. līdz 15.augustam. Kopumā Aglonas svētku norises nodrošināšanai 2015.gadā ir piešķirti 124 886 euro. Finansējums tiks piešķirts vairākām ministrijām: Iekšlietu ministrijai 25129 euro, Veselības ministrijai 38850 euro, Zemkopības ministrijai 538 euro, Tieslietu ministrijai 55 505 euro un Aizsardzības ministrijai 4864 euro. Plašāka informācija par finansējuma sadali un veicamajiem pasākumiem Aglonas svētku norises nodrošināšanai pieejama Ministru kabineta mājaslapā. Papildu informācija Aglonas svētkus ik gadu apmeklē katoļu u.c konfesijām piederīgie, kā arī citi interesenti no Latvijas un ārvalstīm. Saskaņā ar Katoļu baznīcas Latvijā sniegto informāciju Latvijā ir ap 400 000 katoļu konfesijas piekritēju. Publiskajā telpā pieejamā informācija liecina, ka 2013.gadā Aglonas svētkus apmeklēja 115 000 cilvēku. Ņemot vērā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta konstatētos Aglonas Katoļu ģimnāzijas ēkas bojājumus, reliģiskajai organizācijai „Aglonas bazilikas draudze” lūgts neizmitināt Aglonas svētku dalībniekus ģimnāzijas ēkā līdz brīdim, kamēr minētie bojājumi netiks novērsti. Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv