Informācija presei
Atbalstīti likumprojekti Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām, ratificēšanai
Otrdien, 28. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos likumprojektus, kas paredz nodrošināt Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām (Konvencija), ratificēšanu un Latvijas nacionālā regulējuma atbilstību Konvencijai. Konvenciju Latvijas vārdā 2018. gada 22. februārī parakstīja tieslietu ministrs. Divi savā starpā saistītie likumprojekti “Grozījumi Krimināllikumā” un "Par Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām" izstrādāti, lai nodrošinātu Konvencijas ratifikāciju, kā arī, lai noteiktu aizsargājamo kultūras vērtību definīcijas un kriminālatbildību par tādām Konvencijā paredzētām nelikumīgām darbībām, par kurām līdz šim Latvijā kriminālatbildība netika paredzēta. Vienlaikus likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām" paredz šobrīd un arī turpmāk veikt dažādus preventīvos pasākumus noziedzīgu nodarījumu novēršanā, kas saistīti ar kultūras vērtībām. Atbildīgā iestāde par šo saistību izpildi būs Kultūras ministrija. Projektā noteikts, ka Latvijai būs jāsniedz deklarācija Eiropas Padomes ģenerālsekretāram par atsevišķiem nodarījumiem, kur kriminālatbildība tiek paredzēta tikai, ja ar to ir radīts būtisks kaitējums, citos gadījumos paredzot administratīvo atbildību. Konvencija par ratificētu tiks uzskatīta pēc tam, kad Saeima pieņems likumu "Par Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām" un ratifikācijas raksts tiks iesniegts Eiropas Padomes ģenerālsekretāram. Konvencija stāsies spēkā, kad to būs ratificējušas vismaz piecas parakstījušās valstis, tostarp vismaz trīs Eiropas Padomes dalībvalstis. Grozījumi Krimināllikumā stāsies spēkā pēc to pieņemšanas Saeimā. Likumprojektos ietvertie grozījumi tika izstrādāti un atbalstīti darba grupā “Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām ratifikācijai”. Darba grupas sastāvā bija pārstāvji no Kultūras ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Ģenerālprokuratūras, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, tiesām un advokatūras. Likumprojekti izskatīti un atbalstīti arī Tieslietu ministrijas pastāvīgajā Krimināllikuma darba grupā. Ar likumprojektiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Papildu informācija: Konvencija ir viens no Eiropas Padomes jaunākajiem krimināltiesību instrumentiem – tā paredz novērst un apkarot ar kultūras vērtību iznīcināšanu saistītus noziedzīgus nodarījumus un terorisma finansēšanu. Nelikumīga kultūras vērtību tirdzniecība ir viena no izplatītākajām organizētās noziedzības formām un veidiem, kādā tiek finansēts terorisms. Konvencija uzlabos starptautisko sadarbību cīņā pret kultūras vērtību iznīcināšanu, tā paredz ieviest arī vienotus nosacījumus attiecībā uz izmeklēšanu, kriminālvajašanas uzsākšanu un personu saukšanu pie atbildības. Konvencija paredz kriminalizēt tādus noziedzīgus nodarījumus kā kultūras vērtību zādzība, to nelikumīga izrakšana un pārvietošana, nelikumīga ievešana un izvešana, iegādāšanās, ievietošana tirdzniecībā, dokumentu viltošana attiecībā uz kultūras vērtībām, kā arī kultūras vērtību iznīcināšana un bojāšana. Tieslietu ministrija ir piedalījusies Konvencijas izstrādē un veikusi arī nacionālo tiesību normu sākotnējo izvērtējumu. 2017. gada 31. oktobrī Ministru kabinets atbalstīja Latvijas pievienošanos Konvencijai un pilnvaroja tieslietu ministru to parakstīt. Ar Informatīvo ziņojumu iespējams iepazīties ŠEIT! Plašāka informācija Eiropas Padomes mājaslapā. Eiropas Padomes Konvencija (latviešu valodā). Līdz šim Konvenciju ir parakstījušas divpadsmit valstis, no tām divas arī ratificējusi.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E – pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv