Šodien, 11.augustā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus likumā „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma un pārdevuma līgumiem” (likums par CISG konvenciju), kas paredz izslēgt normu, ar kuru tiek ierobežota pirkuma-pārdevuma līguma formas brīvība. Likumprojekts paredz izslēgt no likuma par CISG konvenciju normu, kas nosaka, ka pirkuma–pārdevuma līgums, tā grozīšana vai pārtraukšana, akcepts vai jebkura cita gribas izpausme ir noformējama rakstveidā, ja kaut vienai no pusēm ir savs komerciāls uzņēmums Latvijas Republikā. CISG konvencija paredz tiesības izdarīt minēto atrunu tikai tām valstīm, kuru nacionālās tiesības nosaka rakstveida formas prasības pirkuma līgumiem. Latvijas nacionālās tiesības neparedz rakstveida formu ne starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem, ne tādiem līgumiem, kas slēgti starp Latvijas komersantiem. Attiecīgi ANO Starptautisko tirdzniecības tiesību komisijas (UNCITRAL) Sekretariāts ir uzsācis pārrunas ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm – Latviju, Lietuvu un Ungāriju, kuras ir izteikušas minēto atrunu par līgumu rakstiskas formas nepieciešamību pie CISG konvencijas, ar mērķi, lai atruna nebūtu spēkā nevienā ES dalībvalstī. UNCITRAL Sekretariāts uzskata, ka ES teritorijas telpā valda pietiekama tiesiskā paļāvība un noteiktība, kā rezultātā darījuma puses nav nepieciešams ierobežot ar noteiktām līguma formas prasībām.  Likuma grozījumi vēl jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā. Ar grozījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/