Informācija presei
Atjauno okupācijas režīma nodarīto zaudējumu aprēķināšanas komisiju
Šodien, 5.novembrī, Ministru kabinets atjaunoja komisiju PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai. Komisija bija darbojusies no 2005. līdz 2009.gadam, un bija savu darbību pārtraukusi ekonomiskās krīzes apstākļos finanšu trūkuma dēļ. Komisijas atjaunošanu iniciējusi Tieslietu ministrija un Tieslietu ministrija turpmāk būs tā, kas tehniski nodrošinās atjaunotās komisijas darbu. Komisijas sastāvā būs pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, Latvijas Kara muzeja, Baltijas – Ziemeļu pētījumu centra, Latvijas Okupācijas muzeja, Latvijas okupācijas izpētes biedrības, Latvijas Universitātes, Ekonomikas ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Valdībai par pienākumu izveidot šādu komisiju uzliek Saeimas 2005.gada 12.maija deklarācija „Par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu”. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: Sigita.Vasiljeva@tm.gov.lv