Šodien Ministru kabinets akceptēja grozījumus Patentu likumā, kas paredz novērst vairākas neprecizitātes. Grozījumus uzstrādājuši Patentu valdes un Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts likumprojekta anotācijā, pašlaik Patentu likumā nav iekļauta norma par valsts nodevu par grozījumu izdarīšanu Valsts reģistra ziņās, kāda bija pirms šī likuma spēkā stāšanās. Šādu gadījumu patentu jomā gan nav daudz, proti, gada laikā apmēram 10 – 15. Tā kā paredzamā nodeva būs Ls 20, bet fiziskām personām būs jāmaksā 40% no šīs summas, tad tā fiziskām personām krīzes apstākļos apgrūtinājumus neradīs. Valsts nodeva daļēji kompensēs tos izdevumus, kas saistīti ar reģistra uzturēšanu. Patentu likumā tiks veikti arī dažādi redakcionāli precizējumi. Piemēram, likuma pants par slepeniem izgudrojumiem nosaka – ja izgudrojums skar valsts aizsardzības intereses, tas ir slepens un to reģistrē Aizsardzības ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pēc Patentu likuma pieņemšanas tika konstatēts, ka Ministru kabineta noteikumi nosaka, kādā veidā tiek piešķirta slepenības pakāpe, cik ilgi tā tiek uzturēta un pēc tam deklasificēta, līdz ar to šis deleģējums izslēdzams no Patentu likuma. Bez tam klasificētā informācija tiek iedalīta trijās pakāpēs – konfidenciāla, slepena un ļoti slepena, tāpēc grozāms arī panta nosaukums no „Slepeni izgudrojumi” uz „Izgudrojumi, kas skar valsts aizsardzības intereses”. Likumu grozījumi jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv