Informācija presei
Atkārtotas laulības, dzimšanas un miršanas izziņas būs pieejamas elektroniski
Šodien, 3.septembrī, valdība apstiprināja Tieslietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par civilstāvokļu aktu reģistriem”, kas paredz, ka atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas izziņu varēs pieprasīt un saņemt elektroniski, izmantojot drošu elektronisku parakstu. Savukārt atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību varēs pieprasīt elektroniski, bet to saņemt varēs privātpersonas izvēlētā dzimtsarakstu nodaļā, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā vai Latvijas vēstniecībās ārvalstīs. Iepriekš minētie e-pakalpojumi būs pieejami Latvijas valsts portālā www.latvija.lv, kā arī informācija par šiem pakalpojumiem tiks izvietota Tieslietu ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapās. Noteikumu projekts nosaka, ka dzimšanas un miršanas faktu varēs paziņot jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no personas dzīvesvietas un fakta notikuma vietas. Iepriekš par bērna dzimšanas faktu bija jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai pēc bērna piedzimšanas vietas vai bērna vecāku dzīvesvietas, savukārt par miršanas faktu bija jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai pēc mirušās personas pēdējās dzīvesvietas vai miršanas vietas. Reģistrējot laulības ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, tiks sagatavots protokols, kurā atspoguļos nepieciešamo informāciju, tajā skaitā laulāto, liecinieku un dzimtsarakstu iestādes amatpersonas parakstus. Noteikumu projekts papildus paredz noteikt kārtību, kādā personai nodrošināta iespēja noslēgt laulību ieslodzījuma vietā. Ar noteikumu projekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv