Ministru kabinets šodien akceptēja grozījumus Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā, paredzot uz diviem gadiem atlikt zemnieku un zvejnieku saimniecību pārreģistrēšanu. 2008. gada 31. janvārī Saeima pieņēma Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumu, nosakot tajā pārejas periodu, kura laikā zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem ir jāveic pārreģistrācija komercreģistrā vai arī jāveic likvidācija. Zemnieku un zvejnieku saimniecības un individuālos uzņēmumus, kuri nebūs veikuši minētās darbības, paredzēts izslēgt no Uzņēmumu reģistra. Kā teikts grozījumu projekta anotācijā, 2008. gada 14. novembrī  tika pieņemti grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā, saskaņā ar kuriem zemnieku un zvejnieku saimniecību un individuālo uzņēmumu reformas uzsākšana un likuma spēkā stāšanās tika atlikta uz 2010. gadu. Taču, ņemot vērā, ka zemnieku un zvejnieku saimniecību un individuālo uzņēmumu reformas veikšanai nepieciešami papildus budžeta līdzekļi, ar grozījumiem vēlas atlikt minēto reformu, nosakot, ka pārreģistrācija būs veicama laika posmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 30. jūnijam. Grozījumi jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.   Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv