Informācija presei
Attīsta pilotprojektu Latvijas patentu kvalitātes celšanai
Š.g. 26. novembrī, Ministru kabinetā tika izskatīts Patentu valdes un Tieslietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par patentmeklējumu nodrošināšanu nacionālajā procedūrā iesniegtajiem patentu pieteikumiem.
“Šis atbalsts Latvijas izgudrotājiem palīdzēs novērtēt savu izgudrojumu potenciālo konkurētspēju pasaulē un veikt nepieciešamos pasākumus arī investīciju piesaistē,” valdības lēmuma nozīmi akcentēja tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Ministrs uzsvēra, ka pilotprojekta mērķis ir veicināt starptautiski patentējamus izgudrojumus un Latvijas inovāciju attīstību starptautiskā mērogā.
Kopš 2016. gada 1. oktobra Patentu valde sadarbībā ar Eiropas Patentu iestādi (EPI) nacionālo patentu pieteicējiem nodrošināja iespēju veikt bezmaksas patentmeklējumu un saņemt starptautiski atzītu EPI eksperta atzinumu, tā iegūstot informāciju par to, vai pieteiktais izgudrojums ir jauns, rūpnieciski izmantojams un vai tas ir atbilstošs izgudrojuma līmenim. Minētā projekta darbības termiņš beidzas šogad, tāpēc gada sākumā tika uzsākts darbs pie patentmeklējuma pilotprojekta rezultātu izvērtēšanas un iespējamo uzlabojumu identificēšanas. Ņemot vērā pilotprojekta veiksmīgos rezultātus un pozitīvās pieteicēju un viņu pārstāvju atsauksmes, lai arī turpmāk celtu nacionālo patentu kvalitāti š.g. 26. novembrī, Ministru kabineta sēdē, tika pieņemts lēmums par pilotprojekta pagarināšanu līdz 2026. gada 1. septembrim, apliecinot iespēju nacionālo patentu pieteicējiem arī turpmāk bezmaksas veikt patentmeklējumu un saņemt starptautiski atzītu EPI eksperta atzinumu. Kā norāda Patentu valdes un EPI eksperti, patentmeklējuma rezultātam ir izšķiroša nozīme izgudrojuma attīstības stratēģijas plānošanā un realizēšanā, jo savlaicīgi, t.i. 9 mēnešu laikā no patenta pieteikuma datuma Latvijā, saņemtais EPI ekspertu patentmeklējuma ziņojums un rakstiskais atzinums palīdz pieteicējam noskaidrot, vai kas līdzīgs jau nav izgudrots citur pasaulē. Tādējādi patenta pieteicējs var pieņemt lēmumu, vai vēlas uzsākt patentēšanas procedūru citās valstīs, kas ir jāuzsāk ne vēlāk, kā 12 mēnešus no patenta pieteikuma datuma. „Papildus bezmaksas patentmeklējuma un rakstiskā atzinuma saņemšanai no EPI, tiks ieviesti divi papildu atbalsta mehānismi nacionālā patenta pieteicējiem. Viens no tiem būs iespēja saņemt atbalstu Starptautiskā (PCT) pieteikuma iesniegšanai, otrs - Eiropas patenta pieteikuma ekspertīzei,” norāda iestādes direktors, komentējot projekta aktualitāti. “Šīs iniciatīvas īstenošana ļaus atbalstīt mūsu izgudrotājus, kā arī dos iespēju iegūt papildu datus izvērtēšanai, pirms veikt būtiskākas izmaiņas nacionālajos normatīvajos aktos saistībā ar nacionālo patentu piešķiršanas procedūru.” Patentu valdes un EPI pilotprojektā iegūtais eksperta atzinums ir iedrošinājis patentu pieteicējus aizsargāt savu izgudrojumu arī ārpus Latvijas, no  publiskotajiem patentu pieteikumiem, kam tika veikts patentmeklējums,  61 % gadījumu ir uzsākta patentēšanas procedūra ārvalstīs – iesniegti Eiropas patenta pieteikumi vai starptautiskie pieteikumi (PCT). Tuvākajā laikā Patentu valdes mājaslapā tiks publicēta informācija par atbalsta iespējām un kārtību Starptautiskā un Eiropas patenta pieteikuma iesniegšanai.   Informāciju sagatavoja: Santa Lozda Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra Informācijas pakalpojumu nodaļas Vadošā referente Tālr.: 67227310 E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv