Informācija presei
Atvērto durvju dienā jaunieši piedalās orientēšanās spēlē “Temīdas skrējiens”
Piektdien, 29. septembrī, Tieslietu ministrijā norisinājās Atvērto durvju diena, kuras ietvaros jaunieši piedalījās orientēšanās spēlē “Temīdas skrējiens” un apmeklēja Tieslietu ministriju un tās padotības iestādes – Valsts valodas centru, Valsts probācijas dienestu, Uzņēmumu reģistru un Datu valsts inspekciju, iepazīstoties ar iestāžu darbu un funkcijām.   Sagaidot pasākuma dalībniekus Tieslietu ministrijā un atklājot “Temīdas skrējienu”, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzīnīgi novērtēja jauniešu interesi par tieslietu nozari un novēlēja viņiem atraktīvu un zināšanām piepildītu dienu.       Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktore Kristīne Kuprijanova jauniešiem pastāstīja par sabiedrības līdzdalības iespējām, uzsverot, ka liela loma var būt arī jauniešu viedoklim dažādu likumprojektu izstrādē, jo normatīvie akti ir aktuāli, būtiski un var skart pašu jauniešu ikdienas dzīvi.       Valsts valodas centrā pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar iestādes darbu un galveno centra uzdevumu – nodrošināt latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, kā arī uzzināt par iespēju iesaistīties kā sabiedriskajam palīgam.     Valsts probācijas dienestā jaunieši tika iepazīstināti ar izlīgumu starp cietušo un likumpārkāpēju, kā arī ar nesen uzsākto brīvprātīgo līdzgaitnieku programmu jauniešiem, kas palīdz mainīt, pārskatīt savas dzīves vērtību skalu, mainīt ikdienas vidi un atklāt jaunas intereses, tādejādi mazinot iespēju, ka jaunietis nokļūs tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā atkārtoti.   Uzņēmumu reģistrā jaunieši iepazinās ar iestādes ikdienas darbu un funkcijām, savukārt Datu valsts inspekcijā viņiem bija iespēja uzzināt par iestādes mērķi – aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi. Kopumā “Temīdas skrējienā” piedalījās aptuveni 70 jaunieši no dažādām Latvijas skolām – Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas valsts tehnikuma, Daugavpils 3. vidusskolas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas, Rīgas Lietuviešu vidusskolas, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma. FOTO.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv