Informācija presei
Atvērto durvju dienas Datu valsts inspekcijā
Katru gadu 28.janvārī tiek atzīmēta Eiropas datu aizsardzības diena, šogad tā tiks atzīmēta jau trīspadsmito gadu Eiropā, ASV un Kanādā. Eiropas datu aizsardzības dienas mērķis ir sekmēt ikvienas personas izpratni par personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem. Tas ir īpaši svarīgi, jo sākot ar 2018.gada 25.maiju Eiropas Savienība uzsāka Vispārīgās datu aizsardzības regulā iekļauto prasību par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti piemērošanu, kas personai (datu subjektam) paredz lielākas kontroles tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi un rada jaunus pienākumus valsts pārvaldes iestādēm, fiziskām personām un uzņēmumiem (pārziņiem un apstrādātājiem). Atzīmējot Eiropas datu aizsardzības dienu Datu valsts inspekcija sadarbībā ar Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociāciju aicina pieteikties no 9. līdz 12.klases skolēnus uz Atvērto durvju dienu 28.janvārī. Atvērto durvju dienas ietvaros skolēniem būs iespēja iepazīties ar iestādes darbu un uzzināt par personas datu apstrādi un aizsardzību, personu datu aizsardzības speciālista lomu personu datu apstrādē un aizsardzībā, kā arī galvenajām izmaiņām pēc 2018.gada 25.maija. Atvērto durvju dienas 28.janvārī tiks organizētas no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00. Lai pieteiktu savu klasi, nosūti pieteikšanās informāciju (skolas nosaukums, klase, kontaktpersonas informācija) uz elektroniskā pasta adresi  Agita.Silniece@dvi.gov.lv līdz š.g. 21.janvārim. Informējam, ka vietu skaits ir ierobežots.