Informācija presei
Atzinīgi vērtē tiesnešu un prokuroru iesaisti apmācībās par bērnu tiesību aizsardzību
Projekta “Profesionālās mācības tiesnešiem un prokuroriem: Seksuālās vardarbības pret bērniem apkarošana” ietvaros tiesneši, tiesnešu palīgi, prokurori un juristi no 2017. gada 28. – 31. martam piedalās profesionālās mācībās bērnu tiesību aizsardzības jomā, lai sekmētu un aktualizētu bērnu seksuālās vardarbības upuru interešu aizstāvību krimināllietās. Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš un tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzinīgi vērtē veiksmīgo Latvijas Tiesnešu mācību centra un ASV vēstniecības, kā arī ASV nevalstisko organizāciju sadarbību, kuras rezultātā radusies iespēja nodrošināt mācību seminārus tiesnešiem un prokuroriem. Kopīgas apmācības par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem veicinās kvalitatīvāku iztiesāšanas procesu krimināllietās, kas saistītas ar dzimumnoziegumiem pret nepilngadīgām personām, kā arī vienotu izpratni un bērna labākajām interesēm atbilstošu tiesību normu piemērošanas praksi tiesnešu un prokuroru vidū. Tiesnešu, prokuroru un citu atbildīgo amatpersonu apmācības ir daļa no valdības rīcības politikas cīņai pret bērnu seksuālu izmantošanu. 2015. gada 2. decembrī stājās spēkā tieslietu ministra rosinātie grozījumi Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā, lai uzlabotu krimināltiesisko regulējumu attiecībā uz seksuālo vardarbību pret bērniem, tā piemērošanu un sodu politiku. Likumā tika noteiktas bargākas sankcijas par noziegumiem, kas vērsti pret bērnu tikumību un dzimumneaizskaramību, kā arī noteikta jauna pieeja attiecībā uz noilguma aprēķināšanu šiem noziegumiem, tostarp palielinot kriminālatbildības noilguma iestāšanās termiņus. Vienlaikus tika pagarināti arī probācijas uzraudzības piemērošanas termiņi dzimumnoziedzniekiem un turpmāk to piemēro kā obligātu papildsodu par visiem dzimumnoziegumiem. Mācību ietvaros tiks aplūkotas šādas tēmas - tiesu prakse Latvijā, bērnu psiholoģija, tiesnešu un prokurora loma bērnu tiesību aizsardzībā, “bērna mājas” modelis un ASV pieredze seksuālu noziegumu izskatīšanā. Seminārā piedalīsies lektori no Latvijas un ASV – Ilona Kronberga, Juris Stukāns, Zane Zvirgzdiņa, Laima Kļaviņa, Inga Lubāne, Laura Ceļmale, Dmitrijs Homenko, ASV tiesnesis Phillip Koss un ASV prokurore Miriam Falk. Semināru organizē Latvijas Tiesnešu mācību centrs un to finansiāli atbalsta The Kids First Fund, ASV vēstniecība Latvijā un Baltic - American Freedom Foundation. Kontaktpersona: Latvijas Tiesnešu mācību centra programmu vadītāja Dārta Mestere, darta@ltmc.lv, telefons +371 67895877.       Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738, e-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv